| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 97.934.997
 
 
Bản in
PHIẾU ĐỀ XUẤT Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
Tin đăng ngày: 23/5/2012 - Xem: 3749
 

                  

BM.TP.02.01

VP HĐND - UBND TP VINH

BỘ PHẬN TN& TRẢ KẾT QUẢ

 


Số:……/…./NHS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


      Vinh, ngày     tháng     năm 20

 

GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ

Mã hồ sơ: ……………..

(liên 1: lưu)

Họ và tên: ....................................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................điện thoại........................................

Loại hồ sơ: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính...

Các giấy tờ đã tiếp nhận:

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

3..........................................................................................................................

Giấy tờ cần bổ sung:

……………………………………………………………………………………….

Lệ phí đã nộp:……….

Ngày tiếp nhận: ……………………..

Thời gian bàn giao hồ sơ: ………………….

Thời gian nhận lại hồ sơ: ………………………

Ngày hẹn trả kết quả……………………………

                                                                                                                                                                            

           

                  NGƯỜI NỘP HỒ SƠ                                             NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

                  (Ký ghi rõ họ và tên)                                                          (Ký ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM.TP.02.02

UBND THÀNH PHỐ VINH

PHÒNG TƯ PHÁP

 


Số:      /ĐX - TP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                  Vinh, ngày        tháng     năm 20…

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT

Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại

 giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

 

 


Kính gửi: ...........................................................

Phòng Tư pháp đang thụ lý hồ sơ việc thay đổi, cải chính hộ tịch/ xác định lại dân tộc/ xác định lại giới tính/ bổ sung hộ tịch/ điều chỉnh hộ tịch của:

Ông/bà: ...........................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................. ..............................

(Trình bày: Nội dung liên quan đến yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch/ xác định lại dân tộc/ xác định lại giới tính/ bổ sung hộ tịch/ điều chỉnh hộ tịch của đương sự; Nêu căn cứ trong Bộ luật Dân sự, Nghị định 158/2005/ND - CP để giải quyết yêu cầu của đương sự).

Như vậy việc đề nghị thay đổi, cải chính hộ tịch/ xác định lại dân tộc/ xác định lại giới tính/ bổ sung hộ tịch/ điều chỉnh hộ tịch của ông/bà ........ có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 36,37,38 Nghị định 158/2005/NĐ - CP.

Phòng Tư pháp kính đề nghị UBND Thành phố giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch/ xác định lại dân tộc/ xác định lại giới tính/ bổ sung hộ tịch/ điều chỉnh hộ tịch cho ông/bà ................................................/.

 

Nơi nhận:

     - Như trên;

     - Lưu:  TP.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM.TP.02.03

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VINH

 


Số:      /TB - UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                               Vinh, ngày       tháng         năm 20..  

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại

 giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

 


Kính gửi: ........................................

 

Ông/ bà:.........................................., Thường trú: ...................đã đăng ký việc ....... (Nêu cụ thể loại việc hộ tịch) tại UBND xã ....... (Hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại .......) ngày ..../...../..... ( Số ....., quyển số ....).

Ngày ..../..../......, UBND Thành phố Vinh đã đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch/xác định lại dân tộc/ xác định lại giới tính tại Quyết định số ....../QĐ - UBND (Hoặc đã bổ sung hộ tịch/ điều chỉnh hộ tịch vào ........... (Nêu tên giấy tờ hộ tịch đã bổ sung, điều chỉnh)).

 Thực hiện quy định tại Khoản 2 - Điều 40 Nghị định 158/2005/NĐ - CP về đăng ký và quản lý hộ tịch, UBND Thành phố thông báo cho ............. để ghi chú vào Sổ ........... (nêu tên loại sổ đăng ký hộ tịch) theo đúng quy định pháp luật./.

 

Nơi nhận:

     - Như trên;

     - Lưu: VT,TP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM.TP.02.04

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VINH

 


  Số:       /TB - UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                       Vinh, ngày      tháng      năm 20

 

THÔNG BÁO

Về việc từ chối thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại

 giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

 


Kính gửi: Ông/bà.................................................

 

UBND Thành phố Vinh nhận được hồ sơ đề nghị thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch của ông/bà:......................................, địa chỉ: ...............................................

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 và Nghị định 158/2005/NĐ - CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì việc thay đổi, cải chính hộ tịch/ xác định lại dân tộc/ xác định lại giới tính/ bổ sung hộ tịch/ điều chỉnh hộ tịch được thực hiện trong trường hợp ............................... (Nêu căn cứ)

Đối chiếu với các quy định pháp luật nêu trên, trường hợp của ông/bà ..... không đủ điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch/ xác định lại dân tộc/ xác định lại giới tính/ bổ sung hộ tịch/ điều chỉnh hộ tịch.

UBND Thành phố thông báo để ông/bà .................. được biết./.

 

Nơi nhận:

     - Như trên;

     - Lưu: VT, TP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

         

 

                                              

 

  Các bài mới:
Nghệ An tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt nhiệm kỳ 2023 - 2028(15/4/2023)
BHXH Việt Nam bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”(16/3/2023)
Tham gia BHYT trước 01/7/2023: Người dân không phải đóng bù phần chênh lệch do tăng lương cơ sở(24/2/2023)
PHAN BỘI CHÂU - TẦM NHÌN VƯỢT THỜI ĐẠI(27/1/2023)
Diễn biến “nóng” vụ Xuân Bắc viết status "Cái tát của mẹ"(27/1/2023)
Lập xuân 2023 là ngày nào?(27/1/2023)
Lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Nghệ An(27/1/2023)
Nghệ An: 129 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý dịp Tết(27/1/2023)
  Hộ tịch:
Tờ khai: Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước (1/10/2018)
Làm thủ tục cắt, chuyển hộ khẩu có cần có mặt trực tiếp không? (18/12/2017)
Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (11/3/2016)
Hướng dẫn thủ tục cấp đổi Chứng minh nhân dân (27/10/2014)
Bộ Công an trả lời vướng mắc về đăng ký thường trú (22/8/2014)
Cấp lại bản chính giấy khai sinh (13/6/2014)
Quy trình Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại Dân tộc, Giới tính (23/5/2012)
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH (23/5/2012)
Đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần đầu (7/7/2011)
Thủ tục làm giấy khai sinh khi mất giấy chứng sinh? (2/5/2008)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  Go88cakhia tvxoilacQH88socolivecakhia linkxem bóng đá xoilacxoilac tvTài xỉu MD5Luck8Luck8Luck8Jun88https://aibetlinks.comku11.win188bet linknhà cái uy tínhttps://lode3mien.com/du-doan-xsmbcaheo tvxoilacXoi Lac TV12betiwin68Sv66kubet333666Mitom tvnhà cái uy tínbossfunST666winbetSunwinluckywincheckvar7ball7balltyphu88Typhu88kingbet86https://kubet11.de  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website