| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 23,771
Tất cả: 80,666,041
 
 
Bản in
Luật Đất đai năm 2013 chính thức có hiệu lực: Đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển
Tin đăng ngày: 1/7/2014 - Xem: 3998
 
Từ ngày 1/7/2014, Luật Đất đai năm 2013 chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là đạo luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước. Để độc giả rõ hơn về Luật Đất đai năm 2013, cũng như những bước chuẩn bị của tỉnh trong việc triển khai thực hiện, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn ông Võ Duy Việt - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT xung quanh những vấn đề này.
 
P.V: Xin ông cho biết những điểm ưu việt của Luật Đất đai năm 2013?
 
Ông Võ Duy Việt: Có thể nói Luật Đất đai năm 2013 ra đời là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước. 

 

Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSD đất tại Trung tâm giao dịch một cửa TP. Vinh.
Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSD đất tại Trung tâm giao dịch một cửa TP. Vinh.
 
luatdatdai.jpg
 

Luật Đất đai năm 2013 có nhiều quy định mới, khái quát trên 9 nhóm vấn đề nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đồng thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Luật Đất đai năm 2013 xác lập cụ thể hơn trách nhiệm, quyền hạn của Nhà nước, các chủ thể sử dụng đất, quan tâm đến chất lượng đất; tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai khu vực nông nghiệp.

Luật Đất đai năm 2013 cũng tăng cường hơn việc vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường. Bên cạnh đó, Luật Đất đai năm 2013 cũng đã quan tâm hơn đến việc đảm bảo quyền sử dụng đất cho phụ nữ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; thiết lập sự bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai; tăng cường tính công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng đất để giảm thiểu phát sinh khiếu kiện trong nhân dân.

 
P.V: Ngày 22/1/2014, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013. Vậy ở Nghệ An, Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện như thế nào, thưa ông?
 
Ông Võ Duy Việt: Để kịp thời thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 24/3/2014, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1077/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Tại kế hoạch trên, UBND tỉnh đã giao cho các sở, ngành và UBND các cấp thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại Chỉ thị số 01/CT-TTg. Đó là:
 
- Phải chuẩn bị tốt các điều kiện để thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý đất đai.
 
- Tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai; công tác định giá đất; công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất. 
 
P.V: Thưa ông, Nghệ An đã hoàn thiện được việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai hay chưa? Và trọng tâm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được xây dựng là gì?
 
Ông Võ Duy Việt: Kể từ khi Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nghiên cứu toàn bộ các quy định của Luật Đất đai năm 2013, trên cơ sở đó đã đề xuất UBND tỉnh danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền UBND tỉnh ban hành. 

 

Chuyên gia Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT giải thích một số vấn đề về Luật Đất đai năm 2013.
Chuyên gia Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT giải thích một số vấn đề về Luật Đất đai năm 2013.
 
 
Thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh, thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng đồng bộ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền UBND tỉnh ban hành, nhiều văn bản đã lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, UBND cấp huyện. Tuy nhiên, do một số nội dung trong các dự thảo trên thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương, vì vậy đang chờ các bộ, ngành Trung ương có thông tư hướng dẫn cụ thể nên dự kiến sẽ trình UBND tỉnh ký ban hành trong thời gian tới.
 
Trong các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền UBND tỉnh ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đặc biệt chú trọng đến văn bản quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân. 
 
P.V: Theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai, từ ngày 1/7/2014, các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc các huyện, thành, thị sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của Sở TM&MT. Vậy thưa ông, công tác này ở tỉnh ta đã được tiến hành thực hiện hay chưa? 
 
Ông Võ Duy Việt: Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do UBND cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương. Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại các đơn vị cấp huyện. Văn phòng đăng ký đất đai phải được thành lập hoặc tổ chức lại trước ngày 31/12/2015. Trong thời gian chưa được thành lập hoặc tổ chức lại thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã thành lập được tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai.
 
Liên quan đến việc tổ chức lại hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý đất đai trước ngày 1/7/2014. Tuy nhiên, đến nay do Liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thể hoàn thành đề án theo tiến độ được giao.
 
Do chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai về cơ bản không thay đổi, bên cạnh đó phần lớn đội ngũ viên chức trong hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai không có xáo trộn nên việc tổ chức lại hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ không ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Về lâu dài, khi mô hình Văn phòng đăng ký đất đai “Một cấp” hoạt động, việc thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sẽ thuận lợi và chuyên nghiệp hơn.
 
P.V: Để Luật Đất đai năm 2013 được triển khai đạt kết quả cao, trong thời gian tới, tỉnh ta sẽ có những bước đi cụ thể ra sao?
 
Ông Võ Duy Việt: Để tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 đạt kết quả cao như yêu cầu của Chính phủ, trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh ta, UBND tỉnh sẽ ưu tiên ban hành đầy đủ các văn bản QPPL về đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các sở, ngành và UBND các cấp nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh đặt ra trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh; trong quá trình chỉ đạo thực hiện Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh nếu có phát sinh vướng mắc sẽ kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin ý kiến chỉ đạo trước khi tổ chức thực hiện...
 
(Baonghean)
 
  Các bài mới:
Hội LHPN Nghi Liên: Hiệu quả từ mô hình phân loại rác thải tại nguồn(17/9/2019)
Xử phạt Bệnh viện TTH Vinh 110 triệu đồng(17/9/2019)
Sông Lam Nghệ An - đội bóng kỳ lạ nhất V.League 2019(17/9/2019)
Đề xuất sắp xếp lại các tổ chức hội theo hướng thu gọn(17/9/2019)
Thông báo về việc các doanh nghiệp có số nợ lớn trên địa bàn thành phố(17/9/2019)
Nhiều người dân Nghệ An hoang mang vì tài khoản trong thẻ ATM bị rút khi đang ngủ(17/9/2019)
Xe ô tô dừng, đậu bát nháo bất chấp biển cấm(17/9/2019)
Đường thẳng thành đường “vẹo”(17/9/2019)
  Quy hoạch - Đô thị:
Nghệ An nghiên cứu lập quy hoạch nhiều dự án lớn (21/2/2019)
Bộ trưởng Bộ GTVT dự lễ ra quân xây cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam (12/2/2019)
Nghệ An: Không quy hoạch xây dựng nhà chung cư tại khu vực mật độ dân cư cao (19/11/2018)
Tàu điện Vinh - Cửa Lò (Nghệ An): Chưa có phương án huy động vốn (2/11/2018)
Để thành phố Vinh vươn tầm trung tâm vùng Bắc Trung bộ (5/10/2018)
Tiếp tục cho phép thành phố Vinh thực hiện cải tạo vỉa hè làm nơi đậu xe (21/9/2018)
Áp lực hạ tầng từ phát triển các khu chung cư tại TP Vinh (19/9/2018)
Bịt đường phố xây bệnh viện cổ phần: Tỉnh Nghệ An quyết mở lại đường Hồ Tông Thốc (18/9/2018)
Nghệ An: Mở rộng sân bay Vinh thêm 58,27 ha (17/9/2018)
Xây dựng cầu vượt hơn 6 tỷ đồng trước Bến xe phía Bắc thành phố Vinh (14/8/2018)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
Di san Dân ca xứ nghệ Truyền hình cáp Nghệ An Báo Nghệ An Công an Nghệ An Truyền hình Nghệ An Tỉnh đoàn Nghệ An Chi cục thuế TP Vinh Nghệ An Truông Bồn vận chuyển bắc nam in canvas cho thuê xe tải
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website