| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 97.934.907
 
 
Bản in
Thông báo kết luận đối thoại với các hộ tiểu thương chợ Bến Thủy
Tin đăng ngày: 28/11/2014 - Xem: 3665
 

UỶ BAN NHÂN DÂN                                THÀNH PHỐ VINH

 

Sè:         /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                     Vinh, ngày      tháng 11 năm 2014

                                                           

Th«ng b¸o

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh – Phó chủ tịch UBND Thành phố về kết quả đối thoại với các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Bến Thủy

 

          Ngày 24/11/2014, UBND thành phố Vinh tổ chức đối thoại để giải quyết kiến nghị của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Bến Thủy, do đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh - Phó chủ tịch UBND Thành phố chủ trì. Tham dự đối thoại có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố; lãnh đạo các phòng: Kinh tế, Thanh tra, Văn phòng HĐND-UBND Thành phố; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường Bến Thủy; đại diện Ban Quản trị HTX Bến Thủy và hơn 300 tiểu thương tại chợ Bến Thủy.

          Tại buổi đối thoại, sau khi thông qua chương trình làm việc, nội quy buổi đối thoại, đồng chí chủ trì và các hộ tiểu thương đã thống nhất tập trung đối thoại các vấn đề chính sau đây:

1. Đề nghị HTX Bến Thủy trả lời việc kết nạp thành viên mới có được thực hiện không? nếu có thì vào thời gian nào? số lượng bao nhiêu người?

          2. Kết luận của các Đoàn thanh tra Tỉnh và Thành phố đã nêu: HTX Bến Thủy đã thu phí chợ sai quy định hàng tỷ đồng và phải thoái thu lại cho các hộ tiểu thương, vậy đề nghị HTX giải quyết dứt điểm vấn đề này, yêu cầu làm rõ và công khai rộng rãi để các hộ tiểu thương được biết.

3. Đề nghị Thành phố xem xét, hoàn trả số tiền 35 triệu đồng/1hộ mà HTX đã thu không có hóa đơn, để ngoài sổ sách kế toán khi đầu tư xây dựng kiốt, hiện đang nộp vào tài khoản tạm giữ của Thành phố, vì đây là số tiền thu nhập chính đáng của các tiểu thương.

4. Đề nghị Thành phố làm rõ việc Ban quản trị HTX Bến Thủy tự đặt ra khoản thu phí chuyển nhượng của các kiốt kinh doanh từ 5%-10% giá trị chuyển nhượng của các hộ kinh doanh là không đúng quy định.

Sau khi nghe, tổng hợp ý kiến phát biểu của các hộ tiểu thương; ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, cam kết của đại diện Ban quản trị HTX Bến Thủy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã trực tiếp quán triệt, giải thích, làm rõ từng nội dung kiến nghị, phản ánh của các hộ tiểu thương và kết luận như sau:

          Nội dung 1: Tiếp thu ý kiến đề nghị của các tiểu thương chợ Bến Thủy, thực hiện ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố, ghi nhận cam kết của Ban quản trị HTX Bến Thủy, căn cứ Luật HTX 2012, UBND Thành phố yêu cầu:

          - Ban quản trị HTX Bến Thủy hoàn chỉnh bản cam kết (ban hành có số, ngày, tháng, năm) và có trách nhiệm thực hiện cam kết kết nạp thành viên mới là các tiểu thương hiện đang kinh doanh cố định tại chợ Bến Thủy khi các hộ tiểu thương đủ điều kiện (có nhu cầu, tự nguyện góp vốn và tán thành điều lệ HTX) là thành viên của HTX (mức góp vốn điều lệ bình đẳng như các xã viên đã nộp trước đây). Đồng thời, Ban quản trị HTX gửi cho các hộ tiểu thương chợ Bến Thủy bản Nghị quyết trù bị của Hội nghị thành viên về việc đồng ý kết nạp các hộ tiểu thương chợ Bến Thủy vào làm thành viên HTX Bến Thủy. Thời gian kết nạp chậm nhất là 01 tháng ngay sau khi đại hội thành viên nhiệm kỳ 2014-2019 kết thúc. Nếu sau đại hội mà không kết nạp được thành viên mới theo cam kết, Hội đồng quản trị và HTX phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thành phố về cam kết của mình.

          Ngay sau buổi đối thoại, yêu cầu HTX Bến Thủy thực hiện hướng dẫn, tuyên truyền rộng rãi cho các tiểu thương chợ Bến Thủy biết về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm khi được kết nạp thành viên HTX (phát mẫu đơn xin gia nhập HTX Bến Thủy, tổng hợp danh sách xã viên,…).  

          - Giao phòng Kinh tế hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc việc thực hiện của HTX Bến Thủy.

          Nội dung 2: UBND Thành phố đồng ý với phương án triển khai của HTX Bến Thủy về chi trả khoản thu phí chợ sai quy định, UBND Thành phố yêu cầu HTX lập danh sách chi tiết từng hộ về số tiền phí chợ đã thu theo quy định từ năm 2009 – 2013, số tiền các hộ phải nộp nhưng chưa nộp trong thời gian gần đây, số tiền HTX còn phải trả; công khai danh sách chi tiết trong các khu vực chợ để các hộ tiểu thương được biết và tự giám sát lẫn nhau; thực hiện chi trả 1 lần cho các hộ tiểu thương (hoàn thành trước 31/12/2014).

          Nội dung 3 và 4: HTX Bến Thủy đã thu sai quy định của các hộ tiểu thương một số khoản như: thu tiền đầu tư xây dựng 9 kiốt không đúng số tiền thực nộp, để ngoài sổ sách 35.000.000đ/1hộ (tổng số tiền 315.000.000 đồng); thu phí chuyển nhượng quầy ốt kinh doanh từ 5% - 10% trên giá trị chuyển nhượng kiốt (tổng số tiền 103.000.000 đồng), UBND Thành phố đã có Quyết định thu hồi các số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thành phố chờ xử lý là đúng quy định của pháp luật hiện hành.

          Việc các hộ tiểu thương đề nghị được trả lại số tiền trên, UBND Thành phố sẽ xem xét và có phương án giải quyết đúng quy định, hợp lý, hợp tình ngay sau đại hội Thành viên HTX Bến Thủy nhiệm kỳ 2014-2019.

          UBND Thành phố yêu cầu phòng Kinh tế Thành phố, UBND phường Bến Thủy giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên. HTX Bến Thủy phải tự chịu trách nhiệm thực hiện các cam kết trước UBND Thành phố và pháp luật hiện hành.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh - Phó chủ tịch UBND Thành phố tại buổi đối thoại với các hộ tiểu thương chợ Bến Thủy. UBND Thành phố thông báo để các hộ tiểu thương, các tổ chức, cá nhân được biết, nếu có ý kiến phản hồi, đề nghị gửi UBND Thành phố (qua phòng Kinh tế Thành phố) để chỉ đạo xử lý kịp thời.

N¬i nhËn:                                                                                                                TL. CHỦ TỊCH

- TT Tỉnh ủy;                                                                      KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

- UBND tỉnh Nghệ An;                                   PHÓ VĂN PHÒNG

- Thanh tra tỉnh Nghệ An;

- TT Thµnh uû, H§ND TP;                          

- Chñ tÞch, các PCT UBND TP;                   

- Các Ban: Tuyên giáo, Dân vận Th. Ủy;

- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP;

- Các phßng: Kinh tÕ, Thanh tra TP;

- Ch¸nh, phã VP tæng hîp, CV tæng hîp;

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ p.Bến Thủy;

- HTX Bến Thủy;

- C¸c hé tiÓu th­¬ng chợ Bến Thủy;               Trần Thị Thúy Hằng

  Các bài mới:
Nghệ An tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt nhiệm kỳ 2023 - 2028(15/4/2023)
BHXH Việt Nam bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”(16/3/2023)
Tham gia BHYT trước 01/7/2023: Người dân không phải đóng bù phần chênh lệch do tăng lương cơ sở(24/2/2023)
PHAN BỘI CHÂU - TẦM NHÌN VƯỢT THỜI ĐẠI(27/1/2023)
Diễn biến “nóng” vụ Xuân Bắc viết status "Cái tát của mẹ"(27/1/2023)
Lập xuân 2023 là ngày nào?(27/1/2023)
Lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Nghệ An(27/1/2023)
Nghệ An: 129 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý dịp Tết(27/1/2023)
  Thủ tục HC - Phường, xã:
Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân (1/10/2018)
Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (5/9/2017)
Công bố 12 đạo luật mới (13/7/2017)
Bị trộm mất sổ đỏ, tôi phải làm thế nào? (21/10/2015)
Quy định mức thu, chế độ quản lý lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí CMND (22/9/2015)
Thời gian và quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo (2/3/2015)
Kết quả tiếp công dân định kỳ, kỳ 1 tháng 11 năm 2014 của Hội đồng tiếp công dân Thành phố (24/11/2014)
Trường hợp nào được xác nhận có trình độ trung cấp lý luận chính trị? (18/6/2014)
NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 30C/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 (23/8/2013)
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (29/3/2011)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  Go88cakhia tvxoilacQH88socolivecakhia linkxem bóng đá xoilacxoilac tvTài xỉu MD5Luck8Luck8Luck8Jun88https://aibetlinks.comku11.win188bet linknhà cái uy tínhttps://lode3mien.com/du-doan-xsmbcaheo tvxoilacXoi Lac TV12betiwin68Sv66kubet333666Mitom tvnhà cái uy tínbossfunST666winbetSunwinluckywincheckvar7ball7balltyphu88Typhu88kingbet86https://kubet11.de  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website