| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 97.935.028
 
 
Bản in
Mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Tin đăng ngày: 19/11/2015 - Xem: 1863
 

Ngày 16/11/2015 UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công điện về mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Nội dung công điện như sau:                                                                                            

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
 - UBND các huyện, thành, thị.
 
Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã được cấp ủy, chính quyền các cấp và các Sở, ban, ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện nên đã thu được nhiêu kết quả quan trọng. Năm 2015, toàn tỉnh đã vận động, thu hồi 27 khẩu súng quân dụng, 181 khẩu súng thể thao, 532 khẩu súng săn, 641 khẩu súng tự chế, 10 quả bom, 28 quả lựu đạn, 1.382 viên đạn các loại, 40 đầu đạn cối; 76,35 kg thuôc nổ; 169,4 kg pháo; 140 kíp nổ; 217,2 mét dây cháy chậm, 55 công cụ hỗ trợ; 1.219 vũ khí thô sơ; 5.575 đồ chơi nguy hiểm bị cấm... Những kết quả trên đã hạn chế nguyên nhân và điều kiện để tội phạm lợi dụng hoạt động, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua theo dõi, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn nhiều sơ hở, thiếu sót; tình trạng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi ngoài xã hội còn nhiều; tiềm ẩn nguy cơ đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội có chiều hướng phức tạp và gia tăng.
 
Để tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
 
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị
 
- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trọng tâm là: Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của ủy ban Thường vụ Quốc hội xu về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Chỉ thị số 406/CT-TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; Chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Nghị định số 36/2009/NĐ- CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị 13/CT- UBND-NC ngày 06/4/2010; Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 01/8/2012 của UBND tỉnh về tổng kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Kế hoạch số 455/KH-UBND-NC ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh, chống các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Đồng thời, chủ động tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giai đoạn 2011 - 2015.
 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động và yêu cầu cán bộ, nhân dân, hội viên ký cam kết thực hiện tốt các quy đinh của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tàng trữ trái phép, nhất là các loại bom, mìn, súng không rõ nguồn gốc, súng tự chế, súng săn; góp phần hạn chế tối đa tình trạng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lưu hành trái phép ngoài xã hội.
 
2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và Trung ương thường trú ở Nghệ An tăng cường thời lượng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và chế tài xử phạt của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, xây dựng các phóng sự phản ánh các hoạt động nổi bật của các lực lượng chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháp luật vi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
 
3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các trường học và các cơ sở giáo dục khác đóng trên địa bàn; chủ động phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền các địa phương tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
 
4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công Thương theo chức năng
 
- Chỉ đạo các đơn vị chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
- Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Mở đợt tổng kiểm tra công tác quản lý, sử dung vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các cơ quan, đơn vị có liên quan; chủ động phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi làm mất, cho, mượn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định của pháp luật.
 
5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh theo chức năng tăng cường phối hợp chính quyền các địa phương kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới đất liền, tuyến biển, các cửa khẩu, cảng biển nhằm phòng ngừa, ngăn chặn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thẩm lậu từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh qua biên giới, đường biển.
 
6. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh thống nhất đưa một số vụ án điển hình về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để xét xử lưu động; phục vụ công tác giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.
 
7. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi trái phép trong nhân dân, gắn với công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
8. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo két quả thực hiện Công điện. Tham mưu UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đạt kết quả cao; phê bình các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm và đưa vào xem xét danh hiệu thi đua năm 2016 của các đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan.
 
Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện này. Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ hàng tháng và báo cáo tổng kết thực hiện đợt cao điểm về ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 1/3/2015 để tổng hợp báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy theo quy định.  
 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Lê Xuân Đại
  Các bài mới:
Nghệ An tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt nhiệm kỳ 2023 - 2028(15/4/2023)
BHXH Việt Nam bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”(16/3/2023)
Tham gia BHYT trước 01/7/2023: Người dân không phải đóng bù phần chênh lệch do tăng lương cơ sở(24/2/2023)
PHAN BỘI CHÂU - TẦM NHÌN VƯỢT THỜI ĐẠI(27/1/2023)
Diễn biến “nóng” vụ Xuân Bắc viết status "Cái tát của mẹ"(27/1/2023)
Lập xuân 2023 là ngày nào?(27/1/2023)
Lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Nghệ An(27/1/2023)
Nghệ An: 129 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý dịp Tết(27/1/2023)
  Văn bản pháp quy:
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017 (22/2/2017)
Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật (19/11/2015)
Đấu tranh chống các hành vi buôn bán, sử dụng các loại pháo dịp Tết Nguyên đán (9/9/2015)
Quy định mới về tuyển dụng công chức (31/3/2015)
Công điện khẩn về công tác phòng, chống hạn vụ hè thu 2014 (7/6/2014)
NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 30C/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 (23/8/2013)
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp” giai đoạn 2013-2015 (23/8/2013)
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Nghệ An (23/8/2013)
KẾ HOẠCH: Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2013 (24/4/2013)
KẾ HOẠCH: Thực hiện Đề án 3 – Chương trình 130/CP năm 2013 (24/4/2013)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  Go88cakhia tvxoilacQH88socolivecakhia linkxem bóng đá xoilacxoilac tvTài xỉu MD5Luck8Luck8Luck8Jun88https://aibetlinks.comku11.win188bet linknhà cái uy tínhttps://lode3mien.com/du-doan-xsmbcaheo tvxoilacXoi Lac TV12betiwin68Sv66kubet333666Mitom tvnhà cái uy tínbossfunST666winbetSunwinluckywincheckvar7ball7balltyphu88Typhu88kingbet86https://kubet11.de  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website