| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 97.508.525
 
 
Chính sách
Cơ cấu tổ chức
Công nghiệp
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
Giáo dục
Tư pháp
Giao thông - Vận tải
Xây dựng
Lao động, TB&XH
Nội vụ
Cải cách hành chính
Thông tư
Văn hóa xã hội
An ninh quốc phòng
Khoa học công nghệ
Thông báo, Kết luận
Quyết định
Báo cáo
Thông báo Thuế
Nghị định mới
VĂN BẢN DOANH NGHIỆP (54 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu văn bản
5661/QĐ-UBND
22-11-2017
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
65/2017/QĐ-UBND
24/10/2017
Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Vinh" cho sản phẩm cam quả của tỉnh Nghệ An
DS - CT
18/8/2017
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH
315 /TB -UBND
15/11/2016
V/v lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
76/TB-UBND
23/03/2017
Thông báo kết luận của đồng chí Lê Sỹ Chiến - PCTUBND thành phố Vinh tại buổi làm việc để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất
BCK- VCCI-UBND
30/11/2016
Bản cam kết giữa tỉnh Nghệ An với phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp
18/CT-UBND
28/11/2016
Về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An
1101/UBND-VP
2016-03-21
Chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh
5/2016/CT-UBND
2016-03-15
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ, cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, khách sạn, doanh nghiệp, cụm công nghiệp, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Vinh năm 2016
2/CT-UBND
2016-03-07
Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2016
792/TB.UBND
10/12/2015
Thông báo số 792/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tại buổi làm việc với Tập đoàn VNPT về đánh giá kết quả hợp tác Viễn thông -
1413/UBND-LĐ
31/03/2015
Thái lan xử lý lao động tự do Việt Nam trái phép
1374/UBND-VP
30/03/2015
Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn
1099/UBND-NV
11/03/2015
Triển khai cuộc vận động về CCTTHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp năm 2015
5330/BTP
26/01/2015
Không sử dụng hai ấn phẩm của nhà xuất bản Lao động-xã hội
6613/UBND-QLĐT
31/12/2014
Lựa chọn địa điểm khảo sát, lập quy hoạch chi tiết Trung tâm thương mại mua sắm và dịch vụ tổng hợp Doanh Soa tại xã Nghi Liên
17
10/12/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07 và Thông tư số 18 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02 của Chính Phủ
79/2014/QĐ-UBND
27-10-2014
Ban hành Quy định cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
15/2014/TT-BTTTT
17/11/2014
Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
5980/QĐ-UBND
3/11/2014
Quyết định số 5980/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020
87/2014/QĐ-UBND
17/11/2014
Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
75/2014/QĐ-UBND
27-10-2014
Ban hành bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
159
21/11/2014
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của NĐ số 29 của Chính Phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước
86
12/11/2014
Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai trên địa bàn Tỉnh
264/TB-UBND
11/11/2014
Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Sinh - Chủ tịch UBND thành phố Vinh tại cuộc họp Lãnh dạo thành phố.
256/TB-UBND
31/10/2014
Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Sinh - Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh để kiểm tra tiến độ giải quyết các khu tập thể trên địa bàn
4549/UBND-TCKH
19/09/2014
Tổ chức tự kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra thực hiện Luật quản lý, sử dụng dùng tài sản nhà nước.
457/GM-UBND
15/09/2014
Tổ chức buổi làm việc với Đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản về sản xuất nông nghiệp sạch
UBND-NV
21/10/2014
Đôn đốc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.
Nghị định số 84/2014/NĐCP
NÐCP 8/9/2014
Quy định một số điều về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
2-10-2014
BC tự kiểm tra thực hiện luật quản lý tài sản nhà nước
Hướng dẫn đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (Khoản 3 Mục III Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/08/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (Khoản 4 Mục III Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/08/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD (Khoản 3 Mục III Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/08/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp
14/10/2009
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp (Theo Luật Doanh nghiệp 2005)
Hướng dẫn thủ tục giải thể Chi nhánh, Văn phòng đại diện
14/10/2009
Hồ sơ giải thể chi nhánh hoặc văn phòng đại diện (theo Luật Doanh nghiệp 2005)
Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thay đổi trụ sở chính
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thay đổi Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thay đổi thành viên Công ty hợp danh
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên hợp danh (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thay đổi thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thay đổi vốn kinh doanh
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thay đổi tên doanh nghiệp
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký đổi tên doanh nghiệp (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thay đổi ngành nghề kinh doanh
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Địa điểm kinh doanh
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký họat động địa điểm kinh doanh (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân
14/10/2009
Hồ sơ đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Hướng dẫn thành lập Công ty TNHH có hai thành viên trở lên
14/10/2009

Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Hướng dẫn thành lập Công ty hợp danh
14/10/2009

Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty hợp danh (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Hướng dẫn thành lập Công ty cổ phần
14/10/2009

Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty cổ phần (Theo Thông tư  03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Trang: [1] [2]
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  trò chơi8xbetkubet.sale333666new88SbobetTài xỉu MD5Qh88Nhà cái uy tínThabet88G88Kingbet86new 88bắn cá́game bàí́PQ88́́vin smart citý́Xem bóng đá Socolivenha cai uy tin90phut tvcakhiatvGo88cakhia tvxoilacQH88socolivecakhia linkxem bóng đá xoilacxoilac tvTài xỉu MD5Luck8Luck8Luck8Jun88https://aibetlinks.com  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website